Now Reading
Financieel maandoverzicht oktober

Financieel maandoverzicht oktober

Financieel maandoverzicht

Iedere maand kan je hier lezen hoe onze financiën zich ontwikkelen. Zo zie je hoe ons vermogen (hopelijk) groeit, hoeveel we elke maand sparen en wat ik verwacht voor de komende maand. Deze keer het financieel maandoverzicht van oktober.

Ontwikkeling vermogen 2019 = +2,51%

Dit gaat enkel over alle spaar- en beleggings(rekeningen). Ons eigen huis, de inboedel en auto’s worden hier dus niet in meegenomen. Gezien onze spaarquote van deze maand is het niet verrassend dat de stijging van het vermogen zeer gering is. Toch ben ik blij dat ook het financieel maandoverzicht van oktober het totale vermogen een plusje heeft laat zien. Zolang de sneeuwbal blijft rollen, en mijn grafiek stijgt, klaag ik niet!

Spaarquote oktober 2019 = 27,66%

Afgelopen oktober hebben we de laagste spaarquote van het afgelopen jaar. De oorzaak hiervan? Er waren er meerdere. Zo werden er een aantal zorggerelateerde rekeningen betaald. Daarnaast zijn er een aantal zakelijke kosten geweest, die gelukkig wel al gedeclareerd zijn maar pas deze maand worden uitbetaald. Dit geeft dan ook een ietwat vertekend beeld.

Vooruitblik november

We gaan de laatste maanden van het jaar in. Ondanks de feestdagen die er langzaam aan gaan komen, zal dit nauwelijks invloed hebben op onze spaarquote. De reden hiervoor is dat vrijwel alle cadeaus e.d. al zijn aangeschaft, of al gebudgetteerd zijn. Wellicht is het leuk om hier een keer een blog aan te wijden? En dan vooral voor andere (toekomstige) ouders. Daarnaast zal tijd wel een schaars goed zijn deze maanden, en hoop ik toch wat tijd te vinden om meer te schrijven voor TheMoneyMindset.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

COPYRIGHT 2020 The Money mindset. ALL RIGHTS RESERVED.

Scroll To Top