Now Reading
Geldverdeling binnen je relatie

Geldverdeling binnen je relatie

Geldverdeling binnen je relatie

Een veelbesproken onderwerp binnen een relatie, de geldverdeling. Waar in het begin van een relatie de inkomstenverhouding nog vaak in evenwicht is, zal dit in de toekomst vaak veranderen. Een van jullie gaat meer uren werken, beter verdienen of juist meer in het huishouden doen en voor eventuele kinderen zorgen. Daarnaast is de kans dat jij en je partner hetzelfde denken over geld vaak klein. Welke manieren zijn er eigenlijk om het geld binnen een relatie te verdelen?

Bepaal de gezamenlijke en individuele inkomsten en uitgaven

Ga als eerste kijken naar alle inkomsten en uitgaven van jou en je partner kijken. Sommige inkomsten en uitgaven komen iedere maand terug, andere misschien ieder kwartaal of ieder jaar. Het is daarom handig om alle inkomsten en uitgaven van 1 jaar op een rijtje te zetten en uit te rekenen hoe hoog jullie maandelijkse kosten gemiddeld zijn. Uiteindelijk heb je dan een duidelijk overzicht van je eigen uitgaven, die van je partner en gezamenlijke kosten.

Het kiezen van een systeem

Er zijn verschillende systemen om het geld binnen een relatie te verdelen. Ik zet de 3 meest gebruikte op een rij:

 • De vaste lasten 50/50 verdelen
  Hierbij kijk je alleen naar de gezamenlijke lasten. De inkomsten worden hierbij compleet buiten beschouwing gelaten. Dit is een vrij eenvoudige manier. Daarnaast is het vooral handig wanneer jij en je partner evenveel verdienen. Maar let wel op dat er duidelijkheid is over welke uitgaven “gezamenlijk” zijn, om toekomstige discussies te voorkomen.

  Voorbeeld: A verdient €2000, B verdient €1000 en de vaste lasten zijn €1250. Hierbij geldt dat zowel A als B €400 betalen aan de vaste lasten, waardoor het “zakgeld” van A €1375 is en van B €375.

 • Een vast bedrag aan “zakgeld”
  Hierbij wordt alles op een hoop gegooid, en krijgen jullie elke maand een vast bedrag voor eigen besteding. In deze situatie is een eventueel (groot) inkomensverschil niet meer van invloed op ieders bestedingspatroon.

  Voorbeeld: A verdient €2000, B verdient €1000 en de vaste lasten zijn €1250. De bijdrage aan de vaste lasten is voor A €1000 en voor B €250. Zo krijgen jullie beide €875 aan “zakgeld”.

 • Een vast percentage van je eigen inkomsten
  Beiden leggen jullie een gelijk percentage van jullie inkomsten in. Zoals je ziet is dit een middenweg van de 2 bovenstaande manieren.

  Voorbeeld: A verdient €2000, B verdient €1000 en de vaste lasten zijn €1250. Voor beiden geldt hetzelfde percentage (€1250,- gedeeld door €3000, in dit geval dus 41,7%). Waarbij A €833 inlegt en B €416,7 inlegt. Het “zakgeld” van A is nu €1167 en van B €583,3.

Maak samen afspraken over sparen

Indien het onderwerp sparen nog niet is besproken, doe dat dan ook nu! Een gezamenlijke buffer is belangrijk om onverwachte uitgaven te kunnen betalen. Daarnaast voorkomen deze afspraken onnodige discussies en teleurstellingen.

Kortom, er is nu een mooie basis ontstaan voor jullie geldverdeling. Echter het allerbelangrijkste is om te zorgen dat jullie geldzaken bespreekbaar houden. Zo kan het handig zijn een vast moment per maand in te plannen om de financiën door te nemen. Daardoor blijf je beiden goed op de hoogte. Bovendien kan je zaken zo gemakkelijk aanpassen mocht dat nodig zijn.

Wat is voor jou de ideale manier van geldverdeling binnen je relatie?

View Comments (4)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

COPYRIGHT 2020 The Money mindset. ALL RIGHTS RESERVED.

Scroll To Top